I. Tổng quan

Chương trình ExtraCare (gọi tắt là ExtraCare) là chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yêu Thuốc.

Chương trình ra đời nhằm:

 • Góp phần gia tăng chất lượng phục vụ của Dược phẩm Yêu Thuốc đối với khách hàng.
 • Giúp khách hàng được hưởng những ưu đãi và sự phục vụ tốt nhất từ Dược phẩm Yêu Thuốc.
 • Giúp tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng trung thành.

II. Đối tượng phục vụ

Toàn bộ khách hàng của Dược phẩm Yêu Thuốc có đăng ký tham gia chương trình thành viên ExtraCare.

 • Chương trình ExtraCare chỉ áp dụng cho người tiêu dùng cuối cùng (khách hàng mua sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày), không áp dụng cho khách hàng mua với số lượng lớn (trong một hoặc nhiều lần), khách bán buôn, bán sỉ.
 • Các chương trình khuyến mãi trong tháng (nếu có) dành riêng cho thành viên ExtraCare cũng không có hiệu lực cho khách hàng mua với số lượng lớn (trong một hoặc nhiều lần), khách bán buôn, bán sỉ.

(*) Tất cả quyền lợi, thể lệ tham gia chương trình ExtraCare có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yêu Thuốc.

III. Tài khoản ExtraCare

 • Thành viên ExtraCare được định danh bằng một số điện thoại duy nhất. Một số điện thoại được tương ứng với một mã thành viên trên hệ thống. Việc phát hành mã thành viên là hoàn toàn miễn phí.
 • Trường hợp thay đổi số điện thoại, khách hàng có thể đến cửa hàng gần nhất hoặc gọi điện đến hotline Chăm sóc khách hàng 0977932264 để được hướng dẫn với điều kiện số điện thoại mới không trùng số điện thoại của tài khoản khác. Trong trường hợp bị trùng thông tin, Dược phẩm Yêu Thuốc sẽ xác nhận lại thông tin với khách hàng và có giải pháp trong từng trường hợp cụ thể.
 • Khách hàng chỉ có thể thay đổi ngày sinh một lần duy nhất. Trong trường hợp thay đổi ngày sinh lần hai, khách hàng gọi điện đến hotline Chăm sóc khách hàng 0977932264 để được hướng dẫn.

IV. Định nghĩa

4.1. Chi tiêu tích lũy

Chi tiêu tích lũy là tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tại Dược phẩm Yêu Thuốc, được dùng để xác định và nâng cấp bậc thành viên ExtraCare.

Chi tiêu tích lũy chỉ được tính khi:

 • Khách hàng đã là thành viên ExtraCare.
 • Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại cửa hàng hoặc đăng nhập vào tài khoản ExtraCare khi mua hàng online tại website https://yeuthuoc.com/ hoặc tại ứng dụng ExtraCare Pharmacity.

Hạng thành viên hay còn gọi là Cấp bậc thành viên được xác định dựa trên chi tiêu tích lũy của khách hàng. Có 5 cấp bậc thành viên ExtraCare: Member, Silver, Gold, Platinum và VIP. Xem chi tiết tại mục 5.1.

4.2. Điểm ExtraCare (Điểm tích lũy)

Điểm ExtraCare hay còn gọi là Điểm tích lũy là điểm thưởng mà khách hàng nhận được khi chi tiêu tại Dược phẩm Yêu Thuốc. Tùy vào hạng thành viên tại thời điểm mua hàng mà khách hàng được hưởng điểm thưởng theo tỷ lệ tích điểm tương ứng.

Cách tính điểm ExtraCare:

 • Không tích điểm ExtraCare đối với các sản phẩm không được hưởng chính sách ưu đãi ExtraCare. Danh sách này có thể được cập nhật tùy tình hình khuyến mãi thực tế.
 • Không tích điểm ExtraCare đối với đơn hàng sử dụng điểm ExtraCare để thanh toán.
 • Điểm ExtraCare được xét điều kiện và tính toán trên mỗi sản phẩm thỏa điều kiện.
 • Điểm được làm tròn đến hàng đơn vị.Trên hóa đơn gửi khách hàng chỉ thể hiện tổng điểm ExtraCare của cả đơn hàng.

Công thức tính như sau:

Điểm ExtraCare = Tổng giá trị thanh toán của SKU sản phẩm* x Tỷ lệ tích điểm được hưởng**

(*) Giá trị thanh toán cuối cùng.

(**) Thỏa điều kiện theo các Ưu đãi ExtraCare theo hạng thành viên. Xem chi tiết tại mục 5.

4.3. Thời hạn sử dụng điểm

Thời hạn sử dụng điểm là khoảng thời gian mà điểm ExtraCare có giá trị quy đổi khi thanh toán (Xem chi tiết tại mục 4.5). Điểm ExtraCare có thời hạn sử dụng trong vòng 365 ngày kể từ thời điểm mua hàng.

4.4. Tỷ lệ tích điểm

Tỷ lệ tích điểm là mức phần trăm để tính điểm ExtraCare khi khách hàng chi tiêu tại Dược phẩm Yêu Thuốc. Tỷ lệ này khác nhau cho mỗi hạng thành viên và theo các chương trình ưu đãi.

Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi tích điểm với các tỷ lệ tích điểm khác nhau tại một hạng thành viên thì khách hàng sẽ được hưởng tỷ lệ tích điểm cao nhất nếu thỏa thể lệ của chương trình đó. Xem chi tiết tại mục 5.

4.5. Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi là số điểm ExtraCare tương ứng với giá trị VND để khách hàng dùng khi thanh toán.

 • Tỷ lệ quy đổi được áp dụng là 1 điểm ExtraCare = 1 VND.
 • Điểm ExtraCare không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

V. Hướng dẫn

5.1. Cách xác định hạng thành viên ExtraCare

Có 5 cấp bậc thành viên ExtraCare:

 • Hạng Member: Khách hàng đăng ký mới.
 • Hạng Silver: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy và duy trì từ 200,000 VND đến dưới 1,500,000 VND trong vòng 1 năm.
 • Hạng Gold: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy và duy trì từ 1,500,000 VND đến dưới 4,000,000 VND trong vòng 1 năm.
 • Hạng Platinum: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy và duy trì từ 4,000,000 VND đến dưới 8,000,000 VND trong vòng 1 năm.
 • Hạng VIP: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy và duy trì từ 8,000,000 VND trở lên trong vòng 1 năm.

5.2. Ưu đãi ExtraCare theo hạng thành viên

ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊNHạng MemberHạng SilverHạng GoldHạng PlatinumHạng VIP
Chi tiêu tích lũy>0 VND⩾ 200,000 VND⩾ 1,500,000 VND⩾ 4,000,000 VND⩾ 8,000,000 VND
Tích điểm mua hàng1%2%3%5%
Tích điểm cho sản phẩm thương hiệu Dược phẩm Yêu Thuốc1%2%4%6%10%
 • Không giới hạn mức tích điểm và sử dụng điểm ExtraCare trên một đơn hàng.
 • Các ưu đãi cho khách hàng vào sự kiện đặc biệt khác sẽ được triển khai tùy vào tình hình thực tế.
 • Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi tích điểm, khách hàng sẽ được tích lũy điểm ExtraCare dựa trên tỷ lệ cao nhất nếu thỏa thể lệ của chương trình đó.

Ví dụ:

Khách hàng thuộc hạng VIP mua 1 sản phẩm A là nhãn hàng riêng Pharmacity có giá sau giảm là 100,000 VND và 1 sản phẩm B (không phải nhãn hàng riêng) có giá sau giảm là 100,000 VND vào ngày 05/05/2020 thì điểm ExtraCare tích lũy cho đơn hàng này được tính như sau:

Điểm ExtraCare cho sản phẩm A = Giá sau giảm của sản phẩm A x 10% = 100,000 x 10% = 10,000

Điểm ExtraCare cho sản phẩm B = Giá sau giảm của sản phẩm B x 5% = 100,000 x 5% = 5,000

Tổng cộng, khách hàng tích được 15,000 điểm ExtraCare cho đơn hàng trên và có thể sử dụng để được giảm 15,000 VND trong các lần mua hàng kế tiếp. Điểm ExtraCare này có giá trị sử dụng cho đến ngày 05/05/2021.

5.3. Tích điểm ExtraCare

5.3.1. Trường hợp mua hàng tại nhà thuốc Dược phẩm Yêu Thuốc

 • Bước 1: Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại nhà thuốc Dược phẩm Yêu Thuốc.
 • Bước 2: Khách hàng thanh toán thành công.
 • Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản ExtraCare của khách hàng dựa theo hạng thành viên của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán.

5.3.2. Trường hợp mua hàng tại website https://yeuthuoc.com/

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare khi mua hàng online tại website https://yeuthuoc.com/
 • Bước 2: Đơn hàng được cập nhật trạng thái giao hàng thành công từ đơn vị vận chuyển.
 • Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản ExtraCare của khách hàng dựa theo hạng thành viên của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán.

5.3.3. Trường hợp mua hàng tại ứng dụng ExtraCare Pharmacity

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare khi mua hàng online tại ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc trên Google Play hoặc App Store.
 • Bước 2: Đơn hàng được cập nhật trạng thái giao hàng thành công từ đơn vị vận chuyển.
 • Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản ExtraCare của khách hàng dựa theo hạng thành viên của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán.

5.4. Sử dụng điểm ExtraCare

5.4.1. Trường hợp mua hàng tại nhà thuốc Dược phẩm Yêu Thuốc

 • Bước 1: Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại nhà thuốc Dược phẩm Yêu Thuốc.
 • Bước 2: Nhân viên cửa hàng nhập số điểm ExtraCare muốn sử dụng.
 • Bước 3: Thanh toán như bình thường.

5.4.2. Trường hợp mua hàng tại website https://yeuthuoc.com/

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare.
 • Bước 2: Tại bước thanh toán tiền, nhập số điểm ExtraCare muốn sử dụng.
 • Bước 3: Thanh toán theo quy trình thanh toán online.

5.4.2. Trường hợp mua hàng tại ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare.
 • Bước 2: Tại bước thanh toán tiền, nhập số điểm ExtraCare muốn sử dụng.
 • Bước 3: Thanh toán theo quy trình thanh toán online.

VI. Các điều khoản khác

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi thanh toán để được tích điểm. Pharmacity có quyền từ chối xử lý trong các trường hợp sai sót do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.
 • Khách hàng phải đọc số điện thoại hoặc xuất trình mã QR code để được đổi điểm khi thanh toán tại nhà thuốc Dược phẩm Yêu Thuốc. Dược phẩm Yêu Thuốc có quyền từ chối quy đổi điểm ExtraCare để giảm trừ trên đơn hàng trong trường hợp không đủ thông tin xác nhận danh tính khách hàng.
 • Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản ExtraCare có gian lận trong giao dịch, Pharmacity có quyền từ chối tích lũy hoặc quy đổi điểm của tài khoản đó.Trong trường hợp trả hàng & hoàn tiền, điểm ExtraCare sẽ không được tính.

VII. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc

7.1. Giới thiệu về ứng dụng

ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc là ứng dụng chăm sóc sức khỏe của Dược phẩm Yêu Thuốc dành cho người dùng di động tại Việt Nam. Với những tính năng nổi bật như lưu trữ đơn thuốc, tạo lịch nhắc uống thuốc, lịch tiêm phòng vắc xin, refill đơn hàng,…ứng dụng giúp bạn tiết kiệm hơn và sống khỏe hơn mỗi ngày. Ứng dụng hỗ trợ trên 2 nền tảng Android, IOS.

7.2. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc được phát triển và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược phẩm Yêu Thuốc, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng (hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong ứng dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Dược phẩm Yêu Thuốc và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Dược phẩm Yêu Thuốc.

7.3. Tài khoản

Để sử dụng Ứng dụng, bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Dược phẩm Yêu Thuốc, đồng thời các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

7.4. Quy định về chức năng Nhắc uống thuốc

Chức năng này được Dược phẩm Yêu Thuốc xây dựng để nhắc nhở khách hàng uống thuốc đúng giờ. Chức năng này chỉ mang tính chất gợi ý, tham khảo, khách hàng cần kiểm tra lại thông tin trên đơn thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ. Dược phẩm Yêu Thuốc sẽ không chịu mọi trách nhiệm gây ra cho khách hàng do việc nhắc nhở thuốc của ứng dụng. Vì vậy một lần nữa Dược phẩm Yêu Thuốc khuyến cáo khách hàng kiểm tra kỹ thông tin do ứng dụng đề nghị và chỉnh sửa theo hướng dẫn của dược sỹ hoặc bác sỹ.

7.5. Quy định về chức năng Lịch nhắc tiêm vắc xin

Chức năng hữu ích này giúp nhắc nhở thời gian tiêm phòng vắc xin nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật nguy hiểm không chỉ cho khách hàng mà cả những người thân trong gia đình. Chức năng này chỉ mang tính chất gợi ý, tham khảo, khách hàng cần kiểm tra lại thông tin ngày cần tiêm vắc xin dựa theo số tháng/tuổi của bé. Dược phẩm Yêu Thuốc sẽ không chịu mọi trách nhiệm gây ra cho khách hàng do việc nhắc nhở tiêm vắc xin của ứng dụng. Vì vậy một lần nữa Dược phẩm Yêu Thuốc khuyến cáo khách hàng kiểm tra kỹ thông tin do ứng dụng đề nghị và chỉnh sửa hợp lý theo ngày sinh của bé.

7.6. Quy định về chức năng “Mua thêm liều thuốc” từ đơn thuốc sẵn có

Ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc chỉ cho phép mua thêm liều thuốc từ đơn thuốc sẵn có (đã đăng tải vào ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc). Điều này có nghĩa, khách hàng có nghĩa vụ phải cung cấp đơn thuốc cho Dược phẩm Yêu Thuốc hoặc đăng tải trên ứng dụng Extracare Dược phẩm Yêu Thuốc thì giao dịch mới được diễn ra. Khi khách hàng đăng tải đơn thuốc vào ứng dụng ExtraCare Dược phẩm Yêu Thuốc, khách hàng phải đảm bảo trùng khớp về mặt nội dung giữa đơn thuốc và giỏ hàng.

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

Những trường hợp sau không được hưởng ưu đãi từ ExtraCare (Mức độ ưu tiên từ cao đến thấp):

 • Các sản phẩm có giảm giá % trên giá bán theo quy định hiện hành
 • Các sản phẩm thuộc Bảng 1 bên dưới

Lưu ý: List sản phẩm, sản phẩm nhãn hàng riêng Dược phẩm Yêu Thuốc và điều kiện không được hưởng ưu đãi ExtraCare có thể linh hoạt thay đổi tùy chương trình khuyến mãi thực tế.